O nama


Jedna od vodećih aktivnosti kompanije Zejtix jeste sakupljanje i transport otpadnih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla koja su korišćena u pripremanju hrane. Naš tim obučenih saradnika pokriva celokupnu teritoriju Srbije u vidu sakupljanja i transporta otpadnih jestivih ulja i masti i sve količine preuzetog otpadnog ulja i masti transportuju se u renomirane fabrike za reciklažu te vrste otpada, a koje imaju svoja postrojenja širom Evrope. Posedujemo sve potrebne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Sav otpad koji prikupimo transportujemo u fabrike za reciklažu otpadnih jestivih ulja i masti koje poseduju standard ISCC EU. Za sve količine otpada koji prikupimo izdajemo validan dokument o kretanju otpada tako da naši klijenti uvek imaju uvid o tokovima otpada koji su predali.

Ono što nas izdvaja od drugih jeste to da naši klijenti nemaju problema sa naplatama otpada koji su predali nama, iz razloga što mi preuzimamo na sebe da u klijentovo ime, a potpisano ugovorom obaveštavamo naše partnere o neisplaćenim obavezama. Zahvaljujući tom sistemu poslovanja mi od samog početka beležimo konstantan rast zadovoljnih klijenata. Na taj način postižemo bolju komunikaciju između nas kao operatera otpada i klijenata kao proizvođača otpada, što takođe daje velike rezultate koje smo postigli u proteklih nekoliko godina. Zejtix je izgradio mrežu partnera u zemlji i inostranstvu sa kojima zajedno činimo da klijent dobije ceo paket usluga za sav neopasan otpad na jednom mestu, što značajno štedi vreme i brigu o ispunjavanju zakonskih obaveza. Zakon Republike Srbije jasno propisuje da je od 2012. zabranjeno bacanje otpadnih ulja i masti iz ugostiteljskih objekata i da svaki proizvođač otpadnih jestivih ulja i masti, kao što su restorani, fast food objekti, ribarnice, pečenjare, menze, hoteli itd, moraju posedovati validan dokument o kretanju otpada koji izdaje ovlašćeni operater kao što je Kompanija Zejtix.